Procedura bezpieczeństwa

Procedura bezpieczeństwa - wytyczne przeciwepidemiczne obowiązujące w Przedszkolu nr 11 w Koninie.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami i złożenie podpisanej dokumentacji.

Procedury Bezpieczeństwa - wytyczne.pdf

Ankieta dla rodziców.docx

Oświadczenie.docx

Zaświadczenie o zatrudnieniu.docx

Zgoda na odczyt temperatury ciała.docx

Deklaracja.docx

Oświadczenie o zatrudnieniu.docx