Oddział III - DZIECI Z ULICY WIERZBOWEJ

Kwiecień

 

Tematyka kompleksowa:

 1. Wiosna na wsi. ( 3.04. – 13.04.2018r.)

 2. Dbamy o Ziemię. ( 16.04. – 20.04. 2018r.)

 3. Teatr. ( 23.04. – 27.04.2018r.)

 

Zadania dydaktyczno – wychowawcze:

 • − poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi
 • − nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania
 • − wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla

− poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, za- bijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach

 • − nie niszczenie roślin, np. nie łamanie gałęzi drzew
 • − wyrzucanie śmieci do kosza
 • − sprzątanie placu zabaw, w czasie Dnia Ziemi
 • − sadzenie drzew, kwiatów i dbanie o nie, nie deptanie trawników, klombów

z kwiatami

 • − szanowanie wody, nie marnowanie jej
 • − wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione
 • − poznawanie przedstawicieli ginących ptaków

− poznawanie sposobów dbania o środowisko

 • oczyszczanie wody
 • zakładanie filtrów na kominy fabryczne
 • - oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci, w przedszkolu i w teatrze
 • - poznawanie wystroju teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tam pracujących (aktor, reżyser, scenograf)
 • - przestrzeganie zasad właściwego zachowania się – odszukiwanie w oglądanych utworach uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda
 • - umiejętne posługiwanie się rekwizytami
 • - przygotowanie kącika teatralnego
 • - wzbogacenie kącika w stroje, maski; wspólne wykonywanie pacynek, kukiełek, sylwet (do teatrzyku cieni).