Oddział IV Dzieci z ulicy Wierzbowej

Dyżur pedagogiczny:

p. Joanna Zielińska - pierwszy wtorek miesiąca; godz. 16.00 - 16.30

p. Natalia Filipska - pierwszy czwartek miesiąca; godz. 16.00 - 16.30

 

Listopad 2018 r.

Tematyka kompleksowa:

 1. Poznajemy pracę sprzedawcy 29.10.2018r. – 2.11.2018r.

 2. Domy i domki 5.11.2018r. – 9.11.2018r.

 3. Urządzenia elektryczne 12.11.2018r. – 16.11.2018r.

 4. Pada deszcz 19.11.2018r. – 23.11.2018r.

 5. Zdrowie naszym skarbem 26.11.2018r. – 30.11.2018r.

Zadania:

 • - Integrowanie się z grupą rówieśniczą, współdziałanie podczas zabawy;
 • - Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • - Nauka piosenek i pląsów;
 • - Kształtowanie umiejętności wypowiadania się swobodnie na różne tematy;
 • - Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom oraz ćwiczeniach ruchowych, uczestniczenia w zabawach inscenizacyjnych
 • - Rozpoznawanie i nazywanie liter K,k T,t D,d I, i.
 • - Rozwijanie intuicji geometrycznej
 • - Poznawanie, na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania dawniej i współcześnie.
 • - Zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.
 • - Doświadczenia konstrukcyjno-techniczne
 • - Wdrażanie do bezpiecznego korzystanie z wybranych urządzeń technicznych,
 • - Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie; wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt.
 • - Kształtowanie umiejętności ubierania się odpowiednio do warunków atmosferycznych
 • - Wdrażanie do dbania o higienę
 • - Wdrażanie do spożywania zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału, przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw.