Informacja o pracy Przedszkola

Praca Przedszkola nr 11 „Pentliczek” w Koninie

w roku szkolnym 2020/2021

Przedszkole nr 11 „Pentliczek” w Koninie od 1 września 2020 r.  jest otwarte w godzinach od 600 do 1700. Pierwszą i ostatnią godzinę pracy stanowi dyżur przedszkolny.  Do przedszkola przyprowadzamy dziecko  do godziny 830. Pracę rozpoczynają wszystkie grupy przedszkolne.  Informacja o opłatach dzieci będzie przekazywana w kolejnych dniach pobytu  dziecka w przedszkolu, na stronie FB, stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń przy wejściu.

Lewym wejściem  bocznym (patrząc na przedszkole przy furtce) wchodzą dzieci do grupy III, IV, V, VI (czyli dzieci 4 letnie, 5 letnie i 6 letnie),  prawym wejściem bocznym wchodzą  do grupy I i II (dzieci 3letnie i młodsze).

W pierwszym dniu otrzymacie Państwo wszystkie dokumenty regulujące pobyt dziecka w przedszkolu.

W celu usprawnienia przychodzenia i wychodzenia dzieci z placówki oraz przestrzegania procedur związanych z zaostrzeniami powstałymi na skutek koronawirusa przekazujemy kilka ważnych  informacji:

 • 1 września proszę zabrać dla dziecka papcie na przebranie, dodatkowe ubranie w celu przebrania, gdyby dziecko się pobrudziło lub zmoczyło i ręcznik.
 • Dzieci młodsze - 3 latki, proszę dodatkowo przynieść poduszkę i kocyk.
 • Z uwagi na stan epidemii, rodzice wchodzą do przedszkola tylko do strefy „Zero” oznaczonej żółto – czarnymi pasami na podłodze.
 • Każdego dnia dziecko ma mierzoną temperaturę. Przyprowadzamy do przedszkola dzieci zdrowe (bez kataru i kaszlu). Przy wejściu odkażamy ręce i zakładamy maseczki ochronne na usta i nos.
 • Dziecko nie może przynieść do przedszkola przytulanki, zabawki czy smoczka z uwagi na trudność związaną ze  skuteczną dezynfekcją tych przedmiotów.
 • W grupie przedszkolnej nie ma  dywanów, firanek i zabawek, których nie ma możliwości skutecznie odkazić. Podczas dnia pracy  oddziału w stosownych momentach odkażane są sale i łazienki oraz urządzenia znajdujące we wewnątrz. Wietrzone są sale. Dzieci jeśli to tylko możliwe wychodzą w ciągu dnia na spacer lub zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 • Podczas zajęć i zabawy staramy się zachować odstęp społeczny między dziećmi i pracownikami przedszkola.
 • Nadal obowiązują ustanowione procedury pracy przedszkola w związku
  z Covid2019 dostępne na stronie internetowej przedszkola.
 • Bieżące informacje będą zamieszczane na stronie FB i tablicy ogłoszeń
  w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola.
 • Obecnie trwają intensywne spotkania dotyczącej prawidłowej pracy placówki oświatowej w dobie Koronawirusa.

Konin, dn. 26.03.2020 r

 

Informacja o pracy Przedszkola nr 11 „Pentliczek” w  Koninie

 W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W związku z okolicznościami w jakich przyszło nam działać Przedszkole nr 11 „Pentliczek” w Koninie zmienia metody i formy pracy.  Realizując wychowanie przedszkolne w ramach zdalnego nauczania, liczymy na pomoc rodziców, prawnych opiekunów dzieci z Przedszkola nr 11.

Na stronach FB poszczególnych grup zamieszczamy propozycje  do ciekawych zajęć i zabaw
z dziećmi w domu. Dodatkowo zgodnie z potrzebą części rodziców, nauczyciele – wychowawcy grup założyli maile grupowe, gdzie zamieszczają swoje propozycje zajęć, zadania do wykonania i sposoby na ciekawe spędzanie czasu w domu.  

Dodatkowe informacje można otrzymać pod telefonem przedszkola:  63-243-12-52
(codziennie od poniedziałku do piątku w godz.: 800  - 1400) i mailem: przedszkole11.konin@interia.pl.

Kochani Rodzice i Dzieci !

Śledźcie nas na stronach FB:

Grupa 1 Pentelki: https://www.facebook.com/Grupa-1-Pentelki-121769859217527/

Grupa 2 Smoki: https://www.facebook.com/Grupa-2-Smoki-303644343554659/

Grupa 3 Kotki Kacperki: https://www.facebook.com/Grupa-3-Kotki-Kacperki-718258535021696/

Grupa 4 Dzieci z ulicy Wierzbowej : https://www.facebook.com/Grupa-4-Dzieci-z-Ulicy-Wierzbowej-121195701901049/

Grupa 5 Obieżyświaty: https://www.facebook.com/Grupa-V-Obie%C5%BCy%C5%9Bwiaty-869872593181999/

Grupa 6 Żabki:  https://www.facebook.com/Grupa-VI-115977459776211/

Do zobaczenia codziennie na stronach FB.

Alina Zimna – Dyrektor Przedszkola nr 11 „Pentliczek” w Koninie