Programy

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„W krainie Muzyki i Piosenki” – opracowana przez

p. Sylwię Skowron; prowadzona w grupie III

- dzieci 5, 6-letnie

 

REALIZOWANE PROGRAMY

 • „W kręgu zabawy. Program wychowania przedszkolnego" - aut. Jadwiga Pytlarczyk; PR - 1/2016
 • „Program wychowawczy" Przedszkola Nr 11 „Pentliczek" w Koninie - opracowany przez Dyrektor Przedszkola- p. Bożenę Mijalską i p. Danutę Chwalisz; PR - 2/2016
 • „Kochamy dobrego Boga” - program nauczania religii dla dzieci 3,4,5,6 letnich nr. AZ-0-01/10 z 09 czerwca 2010 r.; PR - 3/2016
 • Program własny „Zaczarowany świat książek” – program edukacji czytelniczej – opracowany przez p. Marię Plucińską, p. Irenę Rogala; PR - 4/2016
 • Program własny – „Apetyt na zdrowie - super healthy kids” – program edukacji zdrowotnej z elementami j. angielskiego – opracowany przez p. Natalię Filipską, p. Dorotę Piecha; PR - 5/2016
 • „Zabawy z językiem angielskim” - opracowany przez p. Natalię Filipską; PR - 6/2016
 • Program własny – „Mały mistrz pędzla” – program edukacji plastycznej – opracowany przez p. Ewę Walczak; PR - 7/2016
 • Program własny - "Każdy zuch lubi ruch" - program edukacji zdrowotnej - opracowany przez p. Joannę Zielińską; PR - 8/2016
 • Program koła plastycznego - opracowany przez p. Sylwię Jaskólską; PR - 9/2016
 • Program „Zajęcia umuzykalniające – rytmika” - opracowany przez p. Wiolettę Rzemyszkiewicz; PR - 10/2016

 

Programy profilaktyczne i akcje:

 • „Moje dziecko idzie do szkoły”- program skierowany do Rodziców i Dzieci; cel: nabywanie wiadomości, umiejętności i postaw dotyczących prawidłowego rozwoju i zdrowia.
 • „Akademia Aquafresh” - kolejna edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków  - program skierowany do Rodziców i Dzieci; cel: promocja higieny jamy ustnej w szerokim zakresie.
 • „Bądźmy zdrowi- wiemy, więc działamy”- cel: zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie oraz kształtowanie właściwych nawyków i umiejętności.
 • „Czyste powietrze wokół nas” -  Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej; cel: uwrażliwianie dzieci i rodziców na szkodliwość dymu papierosowego, skutki biernego palenia papierosów, uwrażliwienie dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

Zajęcia dodatkowe:

 • Zajęcia ruchowe „Pentliczkowe zabawy ruchowe” – p. Joanna Zielińska
 • Zajęcia literackie - zabawy z bajką „Chodź, opowiem Ci bajeczkę” – p. Ewa Walczak
 • Zajęcia z języka angielskiego „Zabawy z językiem angielskim” – p. Natalia Filipska
 • Zajęcia kulinarne „Magiczne smaki” – p. Dorota Piecha
 • Zajęcia literacko – teatralne „Tajemnice słowa” – p. Danuta Chwalisz
 • Zajęcia ruchowe „Gimnastyka dla Smyka” – p. Maria Plucińska

Zajęcia specjalistyczne:

 • Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - p. Natalia Filipska
 • Zajęcia logopedyczne- p. Maria Maciejewska-Kluczyńska           

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NA ROK SZKOLNY 2016/17

 

Podstawa prawna:

Art. 22a ust. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami)

 

Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 31 sierpnia 2016 r.