Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

 

W celu złożenia

WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W KONINIE, rodzic loguje się

w systemie pod adresem www.konin.przedszkola.vnabor.pl

link będzie aktywny od 01.03.2021r. od godz. 8.00 do 26.03.2021r. do godz. 15.00

i postępuje zgodnie z etapami wskazanymi w programie.

Po zakończeniu wszystkich etapów wymaganych przez system,

 należy wydrukować wypełniony dokument,

podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru

wraz z obowiązującymi oświadczeniami potwierdzającymi wybrane we wniosku kryteria.

Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

O kolejnych etapach i terminach rekrutacji, zostaną Państwo poinformowani.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:.

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola

Plakat

Oświadczenie

Potwierdzenie woli

Oświadczenie dla rodzin wielodzietnych

Oświadczenie dla rodziców samotnie wychowujących dziecko

Przedszkole nr 11 „Pentliczek” w Koninie